GRUNDKURSUS I MEDITATION

Undervisning i meditation starter med et formøde hvor indhold og forløb af undervisningen gennemgås og forklares.

Selve undervisningen er opdelt i 3 moduler. Der er en naturlig rækkefølge i forløbet og de enkelte trin understøtter hinanden. Tiden pr. undervisningsgang er ca. 1-1½ time.

Prisen pr. modul er kr. 600.

MODUL 1

- Initiering
       Udfyldelse af skema "Ansøgningsskema om meditationsteknikker" - der
       betales kr. 600.
- Checkmøde 1
       Der afspilles cd "Forberedelsesteknik", hvor Gururaj forklarer, hvad der
       sker, når man starter med at meditere.
- Checkmøde 2
       Der afspilles cd "Meningen med livet".
- Checkmøde 3
       "Reinkarnation" - tekst fra foredrag med Gururaj gennemgås.

MODUL 2

- Initiering
       Forklaring og indøvelse af Tratak (koncentrationsøvelse) og Pranayama
       (åndedrætsøvelse) - der betales kr. 600.
- Checkmøde 1
       Der afspilles cd "Tratak", hvor Gururaj forklarer om øvelsens formål.
- Checkmøde 2
       Der afspilles cd "Frygt".
- Checkmøde 3
       Der afspilles cd "Den rette indstilling".

MODUL 3

- Gurushakti-teknik
       Forevisning af bøger og cd-/dvdlister.
       "Gurushakti" - tekst fra foredrag med Gururaj gennemgås.
- Fuld initiering
       Personligt mantra  
       Evaluering - der betales kr. 600.
- En måned efter fuld initiering checkes, om teknikkerne forstås og benyttes  
  rigtigt og mantraet udtales korrekt.


Undervisningen gives individuelt af frivillige lærere og betalingen betragtes som en donation til foreningen.

Mulighed for undervisning findes følgende steder:

                                    
                                     2100 København Ø
                                     2840 Holte
                                     4300 Holbæk
                                     8700 Horsens


Copyright © 2007 Dansk Meditations Samfund