"Det er så enkelt at være lykkelig, men så svært at være enkel"


Copyright © 2007 Dansk Meditations Samfund