HVAD ER MEDITATION ?

Meditation er en proces, der vender opmærksomheden væk fra udefra kommende indtryk, så den enkelte person får mulighed for at opdage dybden af sit indre. Det er en systematisk proces, der gradvis fører én udover det almindelige tankeniveau til en indre ro.

Vor indre Selv er ofte gemt under et lag af frygt og spændinger. I løbet af en periode og gennem regelmæssig meditation - 20 til 30 minutter to gange dagligt - fjernes disse lag, så man udvikler mere og mere af den bevidste del af sindet. Fra dette nye bevidsthedsniveau begynder vor indstilling at ændres og uanset, hvad vi bliver konfronteret med i livet, bliver vi i stand til at opleve en stabilitet og ro.

Når man begynder at meditere, er der som regel mange forskellige grunde til det:

  • - det kan være for at lære at slappe af
  • - for at finde indre ro og styrke
  • - for at opleve større selverkendelse
  • - eller for at afhjælpe stress, frygt og bekymring
  •  
  •  

Copyright © 2007 Dansk Meditations Samfund