FORDELE VED MEDITATION

Formålet med meditation er dybest set frigørelsen fra egoet, oplevelsen af en følelse af harmoni med universet og en tiltagende forøgelse af følsomhed, medfølelse og evnen til at hjælpe andre.

Kliniske studier igennem de sidste 30 år har dokumenteret, at regelmæssig brug af meditation har en meget tydelig effekt på sind og krop.

FYSIOLOGISKE EFFEKTER:

Normalisering af blodtryk

Forbedring af immunforsvaret

Sinker aldringsprocessen

Formindsker ængstelse, udbrændthed og forbedrer stressrelaterede påvirkninger

Fremmer fornemmelsen af afspænding i løbet af dagen

Formindsker sløvhed

PSYKOLOGISKE EFFEKTER:

Øger den psykiske sundhed og forbedrer selvtilliden

Sænker forekomsten af depression, vrede og irritation

Forbedrer koncentrationen

Forøger positiv tænkning

Forhøjer kreativiteten

Letter adgangen til psykiske forbedringer

YDERLIGERE GRUNDE TIL AT LÆRE AT MEDITERE:

Dæmper sindsbevægelser-oplev ro og stilhed

Dyb oplevelse af livet lige nu

Øger bevidstheden om forbindelsen med alle levende væsner

Forbedrer livskvaliteten i hverdagen

Udvikler indre styrke

Forøger forståelse og accept af andre

Meditation er en måde at opnå og direkte erfare dybden af hvem, du virkelig er. Udøvelse af meditation hæver dig over begrænsningerne i sindet og bringer dig hen hvor hjertet hersker. Teknikerne læres trin for trin, og du ledes gradvis fremad, blidt og gradvis, bestemt af dine egne oplevelser.

  •  
  •  

  • Copyright © 2007 Dansk Meditations Samfund